Styrelsen

Ordförande

Annelie Thorén, med dr, barnläkare
annelie.thoren@rvn.se
annelie.thoren@rvn.se

Kassör

Carl-Erik Flodmark, docent, barnläkare
Socialstyrelsen, Skånes universitetssjukhus Malmö
carl-erik.flodmark@med.lu.se

Sekreterare

Pernilla Danielsson-Liljeqvist, med dr, barnsjuksköterska
Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet
pernilla.danielsson-liljeqvist@regionstockholm.se

Vetenskaplig sekreterare

Claude Marcus, professor, barnläkare
Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet
claude.marcus@ki.se

Ledamöter

Kajsa Järvholm, docent, psykolog
Skånes Universitetssjukhus Malmö
kajsa.jarvholm@psy.lu.se

Emma Kjellberg, barnläkare
Skånes Universitetssjukhus Malmö
emma.kjellberg@skane.se

Helena Malm, Specialistsjuksköterska inom barn och ungdom
Södertälje sjukhus

helena.malm@regionstockholm.se

Valberedning

Anders Forslund, docent, barnläkare
Akademiska barnsjukhuset

anders.forslund@akademiska.se

Karin Nordin, Specialistsjuksköterska inom barn och ungdom
BVC Borlänge

karin.nordin@regiondalarna.se


access_time 2024-04-29 13:28:35