Styrelsen

Ordförande

Sven Klaesson, med dr, barnläkare
Chefläkare, Södersjukhuset AB
sven.klaesson@regionstockholm.se

Kassör

Carl-Erik Flodmark, docent, barnläkare
Socialstyrelsen, Skånes universitetssjukhus Malmö
carl-erik.flodmark@med.lu.se

Sekreterare

Pernilla Danielsson-Liljeqvist, med dr, barnsjuksköterska
Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet
pernilla.danielsson-liljeqvist@regionstockholm.se

Vetenskaplig sekreterare

Claude Marcus, professor, barnläkare
Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet
claude.marcus@ki.se

Ledamöter

Kajsa Järvholm, docent, psykolog
Skånes Universitetssjukhus Malmö
kajsa.jarvholm@psy.lu.se

Emma Kjellberg, barnläkare
Skånes Universitetssjukhus Malmö
emma.kjellberg@skane.se

Valberedning

Anders Forslund, docent, barnläkare
Akademiska barnsjukhuset

anders.forslund@akademiska.se

 


access_time 2023-05-19 15:04:19